Miljö 2017-10-24T14:38:07+00:00

Miljö

Miljön är vårt gemensamma ansvar!

Allt vi gör påverkar miljön och alla måste bidra till en bättre miljö. Vi jobbar med att skapa en hållbar odling där vi tar stor hänsyn till miljön för våra plantor, för vår omgivning och våra anställda.

Klimatfrågan är idag i fokus och vi är en av Sveriges mest miljöanpassade växthusodling och vi arbetar ständigt med att minska vår miljöbelastning. Elleholms tomatodling brukar användas som föredöme. Mycket tack vare att anläggningen värms upp med överskottsvärme från vår granne Södra Cell. Vi samlar upp och recirkulerar övergödningsvattnet för att undvika övergödning i marken. Vi använder oss också av klimatvänlig el, framställd av förnyelsebar råvara, och effektivisering av transporter gör att vi vågar påstå att vi är ett bättre val även ur miljösynpunkt.

Andra saker vi gör för att skona miljön är användning av energiväv och av biologisk skadedjursbekämpning. Varje vecka kommer också leveranser av överskotts koldioxid. Något som annars hade gått rakt ut i naturen, men som nu kommer till användning hos oss.